نتایج جستجو "مشهد"

🔴 داستان کوتاه شب 🔴
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است . اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت :
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است ، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند .
به میر داماد گفت :
ا...
👌 داستان کوتاه پند آموز
🍂 #معجزه_امام_رضا علیه السلام
✍یکی از معجزات امام رضا علیه السلام که اخیرا اتفاق افتاده است:
💭 یک عروس و داماد تهرانی که تازه عروسی میکنند تصمیم میگیرند بنا به اسرار آقا داماد بیایند مشهد ولی عروس خانم با این شرط حاظر میشه بیاد مشهد که فقط برن تفریح و دیدن طرقبه و شاندیز...
داستانک
در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!
به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش این همه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند، به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعای...
#داستانک
▫️دربست
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ... چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم و مسیر را گفتم برایم آشنا بود اما اعتنا نکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد و چون آن مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا ...
#داستانک
#رفاقـــــت👬
در راه مشهد🕌شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند ❗️ 
به شیخ بهایی که اسبش🐎جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه است😐
اسبش دائم عقب میماند.
🔅شیخ بهائی گفت :
کوهی از علم📚دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد
ساعتی بعد عقب ماند به میر داماد👤گفت:
این...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
داستانک 📚
✨💫✨💫✨💫✨💫
▫️دربست
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ... چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم و مسیر را گفتم برایم آشنا بود اما اعتنا نکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد و چون آن مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد...
#داستانک
@ghroube_lahzeha
▫️دربست
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ... چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم و مسیر را گفتم برایم آشنا بود اما اعتنا نکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد و چون آن مسافر تقاضای دربستی کرد برایش ت...
💕داستان کوتاه
پدر ما در مشهد در بازارچه حاج آقا جهان مغازه طباخی داشت و تابستان‌ها مرا به دم دکان خود می‌برد و آن‌جا شاگردی می‌کردم.
همان‌جا بود که وقتی جیگی جیگی بساط نمایشش را پهن می‌کرد، یکی از مشتری‌هایش من بودم.
جیگی جیگی فردی سیه چرده و لاغر بود و ساز محلی می‌زد. موسیقی‌اش شاد بود هرچند خو...
#داستانک
▫️دربست
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ... چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم و مسیر را گفتم برایم آشنا بود اما اعتنا نکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد و چون آن مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا ...
@kalamezendeh1
#داستان‌كوتاه :
« ارزش با هم بودن‌»
💠 در یک پارک زنی با یک مرد روی نیمکت نشسته بودند و به کودکانی که در حال بازی بودند نگاه می‌کردند.
زن رو به مرد کرد و گفت: «پسری که لباس ورزشی قرمز دارد و از سرسره بالا می رود پسر من است.»
مرد در جواب گفت: «چه پسر زیبایی»
و در ادامه گفت: «او ه...
#با_هم_بخوانیم
مطالعه گروهی داستان کوتاه
#هتل_مشهد
اثر #فریبا_وفی
با حضور #جعفر_توزنده_جانی
یکشنبه ۲۰ خردادماه، ساعت١٧
#فرهنگسراى‌_فردوس
اطلاعات بیشتر
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
#داستانک
در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!
به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش این همه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند، به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعا...
#داستانك
🌻در روستایی اطراف بهبهان به دنیا آمدم. روستایی که با یک رودخانه فصلی (به قول اهل روستا؛ دره) به دو قسمت تقسیم می شود.
روستا دو تکه شده بود، این ور دره و اون ور دره!ما کودکان روستا نسبت به این ور دره تعصب شدید داشتیم! مرتب با بچه های اون ور دره دعوا می کردیم! در حالی که هر دو گروه اهل یک ر...
🔘 داستان کوتاه
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ...چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم ومسیر را گفتم برایم اشنا بود اما اعتنانکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد وچون ان مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا چهارراه ا...
#داستانک
🍃🌸 در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند !!
🍃🌼 به شیخ بهایی که اسبش جلو می رفت گفت:
🍃🌼 این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
🍃🌸 شیخ بهائی گفت : کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است ،
🍃🌼 حیوان کشش این همه عظمت را ندارد .
🍃🌸 ساعتی بعد عقب ماند ، به میر دا...
🔘 داستان کوتاه
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ...چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم ومسیر را گفتم برایم اشنا بود اما اعتنانکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد وچون ان مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا چهارراه ا...
🔘 داستان کوتاه
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ...چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم ومسیر را گفتم برایم اشنا بود اما اعتنانکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد وچون ان مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا چهارراه ا...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
معاون قوه قضاییه در مشهد :
کودک آزاری جزو آسیب های اولویت دار نیست ...
پ.ن : اولویت ها بترتیب
کنسرت
رقص کودکان
تلگرام
شادی مردم
و خانم #سوفیا_لورن
🖊 @dastanakema
#داستانک
🔘 داستان کوتاه
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ...چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم ومسیر را گفتم برایم اشنا بود اما اعتنانکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد وچون آن مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا چهارراه آ...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
🔘 داستان کوتاه
سوار تاکسی که شدم به عادت همیشه جلو نشستم ...چهره راننده در همان ابتدا که سرم را داخل ماشین بردم ومسیر را گفتم برایم اشنا بود اما اعتنانکردم اندیشیدم حتما در این مسیر مسافر کشی میکند ...
یکباره راننده جلوی خانمی ترمز زد وچون ان مسافر تقاضای دربستی کرد برایش توضیح داد مرا تا چهارراه ا...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
🍃🌻🍃🌻🍃🌻
#داستانک
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند!!
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند،
به میر داماد گفت:
این شیخ بها...
📖 #داستانک
◾️خلاصه ای از علل قیام ۱۵ خرداد
▪️با کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332و و بازگشت محمدرضای فراری به ایران و سقوط دولت ملی علاوه بر شکست سیاست ملی کردن صنعت نفت ، فاجعه­ ای تاریخی برای سرنوشت ملت ایران رقم خورد که موجب از دست رفتن امید مردم ایران برای آزادی و استقلال از بیگانه بود و راه برای ...
.
🔻ادامۀ 📖داستانک 🔻(پندانه)👌
💭 داماد ماشین را روشن کرد از مشهد خارج شدند،توی راه بودند که عروس خانم خوابش برد،تقریبا نزدیک ظهر بود و چند کیلومتری داشتند تا برسند به نیشابور که ناگهان عروس گریه کنان از خواب پرید و زار زار گریه میکرد،
از شوهرش پرسید که الان به کجا رسیدند؟
شوهرش هم جواب داد نزدیک نیش...
👌 داستان کوتاه پند آموز
🍂 #معجزه_امام_رضا علیه السلام
✍یکی از معجزات امام رضا علیه السلام که اخیرا اتفاق افتاده است:
💭 یک عروس و داماد تهرانی که تازه عروسی میکنند تصمیم میگیرند بنا به اسرار آقا داماد بیایند مشهد ولی عروس خانم با این شرط حاظر میشه بیاد مشهد که فقط برن تفریح و دیدن طرقبه و شاندیز...
داستانک
تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی...
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند!!
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند،
به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعایت نمیکند،...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
📔🌙 داستان کوتاه شب 🌙📔
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شی...
📔🌙 داستان کوتاه شب 🌙📔
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شی...
✍️📚
📖داستانک 🔻(پندانه)👌
✍️یکی از معجزات امام رضا علیه السلام که اخیرا اتفاق افتاده است:
💭 یک عروس و داماد تهرانی که تازه عروسی میکنند تصمیم میگیرند بنا به اسرار آقا داماد بیایند مشهد ولی عروس خانم با این شرط حاظر میشه بیاد مشهد که فقط برن تفریح و دیدن طرقبه و شاندیز و اصلا داخل حرم نروند و زیارت ...
👌 داستان کوتاه پند آموز
🍂 #معجزه_امام_رضا علیه السلام
✍یکی از معجزات امام رضا علیه السلام که اخیرا اتفاق افتاده است:
💭 یک عروس و داماد تهرانی که تازه عروسی میکنند تصمیم میگیرند بنا به اسرار آقا داماد بیایند مشهد ولی عروس خانم با این شرط حاظر میشه بیاد مشهد که فقط برن تفریح و دیدن طرقبه و شاندیز...
#داستانک
#تلنگر
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ به...
#داستانک
📜 در راه مشهد، شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!
✔️ به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت: کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد.
✔️ساعتی بعد عقب ماند، به میر داماد گفت: این شیخ ب...
#داستانك
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعایت...
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند
به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.
شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.
ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعایت نمیکند،
د...