نتایج جستجو "عیسی"

‍ ‍ 📖 #داستانک
💢گریه معصومین بر سیدالشهداء (5)
🔳گریه حضرت علی (ع)
▪️ابن عباس می گوید: در رکاب امیرالمؤمنین(ع) بودم زمانیکه به صفین تشریف می بردند،
▪️وقتی که به نینوا رسیدیم، نزدیک شط فرات، با صدای بلند فرمود: آیا این مکان را می شناسی؟
عرضکردم: خیر نمی شناسم!
▪️فرمود: اگر می شناختی مثل من، ا...
‍ ‍ 📖 #داستانک
💢گریه معصومین بر سیدالشهداء (5)
🔳گریه حضرت علی (ع)
▪️ابن عباس می گوید: در رکاب امیرالمؤمنین(ع) بودم زمانیکه به صفین تشریف می بردند،
▪️وقتی که به نینوا رسیدیم، نزدیک شط فرات، با صدای بلند فرمود: آیا این مکان را می شناسی؟
عرضکردم: خیر نمی شناسم!
▪️فرمود: اگر می شناختی مثل من، ا...
داستانــــڪــ👇
عابد و جوان
🌱روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
🌱در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند....
‍‍ متن زیر از صفحه فیس بوک 'جهانگیرخان هدایت' است👇
آگهی فوت صادق هدایت
بسیاری می‌دانند و آن‌ها که نمی‌دانند بدانند که صادق هدایت مشهورترین نویسنده داستان کوتاه ادبیات معاصر در 19 فروردین 1330 با پناه بردن به گاز خودش را از رنج زندگی رهانید.
خانواده او باید طبق رسوم مجلس ختمی در تهران برایش برگزار...
#داستانــــڪــ👇
#عابد و #جوان
🌱روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
🌱در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ما...
#داستانــــڪــ👇
#عابد و #جوان
🌱روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
🌱در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ما...
📗☘📗☘📗
☘داستان کوتاه
خواهر روحانی در کلاس مدرسه وابسته به کلیسای محلی مقابل دانش آموزان نوجوان، ایستاده بود. او در حالی که یک سکه یک دلاری نقره در دستش بود گفت: به دختر یا پسری که بتواند نام بزرگترین مردی را که در این دنیا زیسته است بگوید، این یک دلاری را جایزه می دهم.
یک پسر خردسال ایتالیایی گفت: م...
📚داستان کوتاه زیبا
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد ...
🍃🌸🌺🌸🍃
#داستانک
✍عابد مغرور
🔸 روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادتگاهی رسید که عابدی در آن جا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آن جا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
#داستانــــڪــ👇
#عابد و #جوان
🌱روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
🌱در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ما...
📖 #داستانک
💢خلاصه داستان مباهله
♦️ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍلله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﺭﺍﻯ ﻧﺠﺮﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﺭﺍ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
♦️ﺑﻨﻰ ﻧﺠﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ...
〰🍃🌸🌺🌸🍃〰
#داستانک
✍عابد مغرور
🔸 روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادتگاهی رسید که عابدی در آن جا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آن جا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز م...
#داستانــــڪــ👇
#عابد و #جوان
🌱روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
🌱در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ما...
〰🍃🌸🌺🌸🍃〰
#داستانک
✍عابد مغرور
🔸 روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادتگاهی رسید که عابدی در آن جا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آن جا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز م...
#داستانک
#شام_آخر
لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلو شام آخر دچار مشکل بزرگی شد؛ او میبایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا، از یاران مسیح که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل‌های آرمانیش را پیدا کند. روزی در یک مراسم همسُرایی، تصویر کام...
💐💐💐💐
چند داستانک به مناسب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام👇
حال خلیفه روز به روز بدتر می‌شد، پزشکان هم از معالجه‌اش عاجز!
گفتند:
' موسی‌بن‌جعفر را بیاورید.  اگر دعا کند خدا شفایش می‌دهد.'
به امام خبر دادند.
همین طور که می‌آمد زیر لب دعا می‌کرد. وقتی رسید حال خلیفه بهتر شده بود. پرسیدند:
 'چه د...
💐💐💐💐
چند داستانک به مناسب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام👇
حال خلیفه روز به روز بدتر می‌شد، پزشکان هم از معالجه‌اش عاجز!
گفتند:
' موسی‌بن‌جعفر را بیاورید.  اگر دعا کند خدا شفایش می‌دهد.'
به امام خبر دادند.
همین طور که می‌آمد زیر لب دعا می‌کرد. وقتی رسید حال خلیفه بهتر شده بود. پرسیدند:
 'چه د...
💕 داستان کوتاه
'سه برادر' نزد 'امام علی علیه السلام' آمدند و گفتند:
میخواهیم این مرد را که پدرمان را کشته 'قصاص' کنی.
امام علی (ع) به آن مرد فرمودند:
'چرا او را کشتی؟'
آن مرد عرض کرد:
من 'چوپان' شتر و بز و ... هستم.
یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از 'زمین' پدر اینها کرد، پدرشان شتر را با...
🍃 داستان کوتاه شبانه🍃
جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد❓
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ،
بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم.
جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا،
پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با ه...
اُ. هنری (به انگلیسی: O. Henry) نام مستعار نویسندهٔ آمریکایی ویلیام سیدنی پورتر ‎(به انگلیسی: William Sydney Porter) (زاده ۱۱ سپتامبر ۱۸۶۲ - درگذشته ۵ ژوئن ۱۹۱۰) است. داستانهای کوتاه اُ. هنری به دلیل لطافت طبع، بازی با کلمات، شخصیت‌پردازی شورانگیز و پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. این نویس...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📚داستان کوتاه زیبا📚
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست ش...
📔🌙 داستان کوتاه شب 🌙📔
👌عابد و جوان
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن ب...
💕 داستان کوتاه
«لئوناردو داوینچی» نقاش معروف ایتالیایی هنگام کشیدن تابلوی «شام آخر» دچار مشکل بزرگی شد؛ او می‌بایست نیکی و خوبی را به شکل عیسی و بدی و پلشتی را به شکل یهودا (از یاران خائن مسیح که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند) تصویر می‌کرد.
او کار را نیمه تمام رها کرد تا مدلهای مناسبش را پ...
#داستانک
❤️....وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.... ﴿۳﴾ سوره طلاق❤️
توپ بسکتبال توی دست من تقریبا 19دلار می ارزه
توپ بسکتبال توی دست مایکل جوردن تقریبا 33میلیون دلار می ارزه
بستگی داره توی دست کی باشه...🏀
عصا توی دست من شاید بتونه فقط سگ هارو دور کنه
عصا توی دست موسی دریای بزرگ ر...
📚 داستان کوتاه
📚📚📚📚📚📚📚📚📚
'عابد و جوان'
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و ا...
✨⚡️🌹 🌹⚡️✨
⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨@mahdaviyaanbahal⚡️✨
#داستانک
❤️....وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.... ﴿۳﴾ سوره طلاق❤️
توپ بسکتبال توی دست من تقریبا 19دلار می ارزه
توپ بسکتبال توی دست مایکل جوردن تقریبا 33میلیون دلار می ارزه
بستگی داره توی دست کی باشه...🏀
عصا توی دست من شاید بتونه ف...
✨⚡️🌹 🌹⚡️✨
⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨@mahdaviyaanbahal⚡️✨
#داستانک
❤️....وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.... ﴿۳﴾ سوره طلاق❤️
توپ بسکتبال توی دست من تقریبا 19دلار می ارزه
توپ بسکتبال توی دست مایکل جوردن تقریبا 33میلیون دلار می ارزه
بستگی داره توی دست کی باشه...🏀
عصا توی دست من شاید بتونه ف...
📚داستان کوتاه زیبا📚
@DastanQurani
⚡️عابد و جوان⚡️
گویند که...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتا...
💢عقایدت را به نفع منافعت بروز نده!💢
#داستانک #آموزنده
خواهر روحانی در کلاس مدرسه مقابل دانش آموزان نوجوان، ایستاده بود. او در حالی که یک سکه یک دلاری نقره در دستش بود گفت: به دختر یا پسری که بتواند نام بزرگترین مردی را که در این دنیا زیسته است بگوید، این یک دلاری را جایزه می دهم.
یک پسر خردسال ایتا...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. 
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا ...
🌺 داستانک 🌺
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
روزی حضرت عیسی (علیه السلام) در جمع حواریون نشسته بودند.
حواریون به عیسی علیه السلام عرض کردند: آموزگار راه هدایت! ما را از نصایح و پندهایت بهره مند ساز.
عیسی علیه السلام: پیامبر خدا موسی علیه السلام به اصحاب فرمود؛ سوگند دروغ نخورید، ولی من می گویم ...
🌸 داستان کوتاه
'داستان واقعی جوان فقیر کارگر و گوهرشاد خاتون'
'گوهر شاد' یکی از زنان باحجاب بوده همیشه نقاب به صورت داشته و خیلی هم مذهبی بود.
'او می خواست در کنار 'حرم امام رضا (ع)' مسجدى بنا کند.
به همه کارگران و معماران اعلام کرد؛ دستمزد شما را دو برابر مى دهم ولى 'شرطش' این است که؛
فقط با 'وضو'...
🌷🌷🌷
داستان کوتاه
بربالین دوست بیماری عیادت رفته بودیم
پیرمرد شیک وکراوات زده ای هم آنجاحضور داشت
چند دقیقه. بعداز ورودما اذان مغرب گفتند
آقای پیرکراواتی،باشنیدن اذان ،درب کیف چرم گرانقیمتش را بازکرد وسجاده اش را درآورد و زودتر از سایرین مشغول خواندن نمازشد.!!
برای من جالب بود که یک پیرمردشیک وصورت...
یک داستان ، یک پند
🔳1397/05/23
🔆جوان و تفکر درباره لذات
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم
یکی از کتاب های بسیار مفیدی که برای جوانان نوشته شده است، کتاب «حکت نامه جوان» به قلم آیت الله ری شهری است.
یکی از بخشهای این کتاب، پیرامون «اندیشیدن بسیار درباره لذتها و شهوات» است.
این که کسی در ذهنش پیر...