نتایج جستجو "سجاد"

🔘 داستان کوتاه
ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ٧٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩارو ، ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺩ و ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩ ...
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ بیمارستان ، برگ تسویه حساب ﺭﺍ به پیرمرد ﺩﺍﺩن تا هزینه ی جراحی را بپردازد .
❣پیرﻣﺮﺩ همینکه برگه...
داستان کوتاه📖
بهای یک لیوان شیر🥛
#با خوانش سجاد شهبازی
دنیا اینقدرم ارزش نداره🌈
🧡☘🧡☘🧡☘🧡☘🧡☘🧡☘🧡☘
🍀 داستان کوتاه پند آموز🍀
❇️ مرد بیسوادی قرآن میخواند ولی معنی قرآن را نمیفهمید. روزی پسرش از او پرسید: چه فایده ای دارد قرآن میخوانی، بدون اینکه معنی آن را بفهمی؟
پدر گفت: پسرم!
سبدی بگیر و از آب دریا پرکن و برایم بیاور.
پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند.
💭 پدر گفت: امتح...
🌺۳۰روز ۳۰پیام🌺
#نیکی_یتیم_نوازی
#دستگیری_از_نیازمندان
#داستانک
زهری میگوید:«شب هنگام٬مردی را دیدم که در تاریکی ،کوله بار سنگینی را به دوش گرفته بود و نفس زنان آنان را حمل می کرد.دیدم امام سجاد(ع)است.سلام کردم و گفتم این موقع شب کجا می روید؟و این بار چیست؟حضرت فرمود:مقداری آذوقه است و میخواهم به سفر...
👌 داستان کوتاه پندآموز
💭 ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ، ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ..
ﭘﯿﺮزن ﻟﺒﺨﻨﺪی ز...
💕 داستان کوتاه
یک گروه از دوستان به ملاقات استاد دانشگاهی رفتند.
گفتگو خیلی زود به شکایت در مورد استرس و تنش در زندگی تبدیل شد.
استاد از آشپزخانه بازگشت و به آنها قهوه در انواع متفاوت در فنجان ها تعارف کرد.
فنجان های شیشه ای، فنجان های کریستال، فنجان های درخشان، تعدادی با ظاهری ساده، تعدادی مع...
#داستانک
👈 اولین گناه چه بود⁉️
بشر بن منصور، یک روز نماز می گزارد. کسی کنار او نشسته بود و نماز وی را می نگریست. پیش خود، بشر را تحسین می کرد و حسرت می خورد. از درازی سجده ها و حالت او در نماز تعجب می کرد و در دل، به او آفرین می گفت.
بشر نماز خود را پایان داد و همان دم، رو به مردی که در گوشه نشست...
س که شدم 5یا 6 تا پسر بودن با 3 تا دختر که با یلدا میشدن 4 تا.
نشستیم رو صندلیا یلدام اومد کنارم نشست.منتظر بودیم استاد بیاد .یه 10 مین که گذشت یهو یه بوی ادکلن خوشایندی احساس کردم خیلی خوشم اومد یجوری دیوونم کرده بود که یهو دیدم استادمون وارد کلاس شد.استادمون یه دختر 26 ساله با قد بلند سینه های تقر...
🌺زندگی شیرین🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
تالیف حجه الاسلام #حاتم_پوری
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع ...
‌🌺زندگی شیرین🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
تالیف حجه الاسلام #حاتم_پوری
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع...
‌🌺زندگی شیرین🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
تالیف حجه الاسلام #حاتم_پوری
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع...
‌‌💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸
📖 #داستانک
🌹شهیدی که قول داده است زائرانش را دعا کند!
♦️در بهشت زهرای تهران، شهیدی خوابیده است که قول داده است برای زائرانش دعا کند.
♦️سنگ قبر ساده او
حرفهای صمیمانه اش در وصیتنامه
و قولی که به زائرانش می دهد
دل آدم را گرم و امیدوار می کند.
♦️وصیت نامه متفاوت و خوان...
‌🌺🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع افسرده ام و از معاشرت با اطرافیانم لذتی ن...
‌🌺زندگی شیرین🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
تالیف حجه الاسلام #حاتم_پوری
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع...
‌🌺زندگی شیرین🌺
🌹وظایف فرزندان🌹
امام سجاد ع :
بدان که تو از ریشه آنها هستی ،یعنی اگر نبودند تو هم نبودی، ریشه موفقیت هایت آنهایند. پس خدا را به خاطر این نعمت سپاسگذار باش!
شرح نهج البلاغه، ج4،ص446
تالیف حجه الاسلام #حاتم_پوری
🌷 داستان کوتاه 🌷
شخصی سراغ حکیمی رفت و پرسید: نمی دانم چرا بیشتر مواقع...
💕 داستان کوتاه
باور مردم
روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند . مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد . برحسب اتفاق ، گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاری های شیاد شد و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه ...
داستان کوتاه
پیرمردی با همسرش در فقر زندگی می‌کردند.
هنگام خواب، همسر پیرمرد از او خواست تا شانه‌ای برای او بخرد تا موهایش را سرو سامانی بدهد.
پیرمرد نگاهی حزن‌آمیز به همسرش کرد و گفت: «نمی‌توانم بخرم، حتی بند ساعتم پاره شده و در توانم نیست تا بند جدیدی برایش بگیرم.»پیرزن لبخندی زد و سکوت کرد.
پ...
🍃🍂🍁🌾💐🍀☘🌿🌺🌸🌴🌱🍀
#داستانک
به سختی به #اتوبوس رسیدم . در مسیری شلوغ و خطّی طولانی . ماری پُر پیچ و خم ، #مسافران را با شتاب و بی رحمانه بلعیده بود ! !
انگار در کندویی پُرآشوب و بی آرام بودم ؛ کندویی پُر از آدم و خالی از #عسل ! کاش به پنجره ها نزدیک می بودم و بر شیشه ی بخارآلود و بی دفاعش ...
✍️داستان کوتاه
افلاطون روزی شاگردان خود را گردش علمی برد. در کوه و دشت در طبیعت سبز بهاری گشتند و از افلاطون، فلسفه وجود آموختند.
وقت استراحت مشغول خوردن، غذا شدند. پشه ای مزاحم غذا خوردن افلاطون شد و مدام بر روی غذای او می خواست نزدیک شود و بنشیند. افلاطون قدری از غذای خود در مقابل پشه گذاشت، پشه...
🌹
🔘 داستان کوتاه
وارد سلف سرویس شدم. ساعت حدود ۱ و ۴۵ بود و به کلاس نمی‌رسیدم و صف غذا طولانی بود .دنبال آشنایی می‌گشتم در صف تا بتوانم سریعتر غذا بگیرم.
شخصی را دیدم که چهره‌ای آشنا داشت. نزدیک شدم و ژتون را به او دادم و گفتم: برای من هم بگیر. چند لحظه بعد نوبت او شد و ژتون مرا داد و یک ظرف غذا گ...
🌀 داستانِ کوتاه 🌀:
📖 ازدواج با چه خانواده اى؟
امام محمد باقر (علیه السلام) حكايت فرمايد در يكى از مسافرت هایی كه پدرش امام سجاد (علیه السلام) به مكه معظمه داشت، زنى را از خانواده اى كه سر و صدا و بضاعتى نداشت خواستگارى كرد و بعد از آن، او را براى خود تزويج نمود.
يكى از همراهان حضرت، به محض اطلاع از...
📖 #داستانک
💢عفو و گذشت
🌺هشام بن اسماعیل بن هشام كه از طرف عبدالملك بن مروان حاكم مدینه بود با اهل بیت رسول خدا (ص) بد بود و امام سجاد (ع) را بسیار اذیت می‏كرد،
🌺 چون پس از عبدالملك بن مروان او از حكومت مدینه عزل شد، ولید بن عبدالملك دستور داد او را در یك محل عمومی نگاه داشته و ندا كردند هر كه از...
#داستانک:
نام: فقط علی
✍️معاویه مروان را حاکم مدینه کرد و به او فرمان داد از بیت المال سهمی برای جوانان قریش مقرر سازد و مروان چنین کرد. روزی حضرت علی بن حسین علیه السلام نزد مروان رفت.
مروان پرسید:«اسمت چیست؟»
فرمود:« علی بن الحسین.»
گفت:« اسم برادرت چیست؟»
فرمود:« علی و علی.»
مروان گفت :« پدرت چ...
داستانک شماره ۵۰۴
سجاد...
یاد نعمتهای خدا که می افتاد ، سجده می کرد.
آیه ی سجده دار قرآن را که می خواند ، سجده می کرد.
بعد از نماز ، سجده می کرد .
دو نفر را که آشتی می داد ، سجده می کرد.
جای مهر روی پیشانیش مانده بود .
به خاطر همین به او می گفتند :
' سجاد '
#السلام_علیک_یا_زین_ال...
📖 #داستانک
💢گذری بر زندگی و فضائل حضرت عباس بن اميرالمؤمنين عليه السلام
🌺عباس (۲۶ - ۶۱ق)، مشهور به  ابوالفضل  و قمر بنی‌هاشم، فرزند امام علی علیه‌السلام  و ام البنین و سردار و پرچمدار سپاه امام حسین علیه السّلام در واقعه کربلا است. او در کربلا سقّای  سپاه بود؛ از این رو در بین شیعیان به «سقای دشت...
عزیزان
میتوانند
فردا
داستان کوتاه
یا نکته ای
زیبا
از
امام حسین (ع)
حضرت ابوالفضل
امام سجاد
به مناسبت اعیاد عزیز در پیش رو
فردا
و پس فردا
برای دوستان خود تعریف نمایند.
🔔برگزیدگان اولین #مسابقه داستانک نویسی #نشر_پیدایش
📝 تیتر را بلند برای همسرش خواند...
«مردی که پس از استعمال مخدر شیشه ، فرزند خود را خفه کرد...»
به فرزندانش که مشغول بازی بودند نگاهی کرد و ادامه داد:
_آخه چطور میشه آدم بچه خودش رو از بین ببره؛اونم چطوری ؟؟؟ خفه اش کنه!!!
این بی صاحاب شیشه چه کارا...
داستانک
در یکی از شهرهای ایران ، سه تا دوست بودند که از دوران کودکی همبازی بودند
بعد از پیروزی انقلاب کم کم بینشون بحثهای سیاسی ردوبدل شد و معلوم شد
تفکر سیاسیشون باهم یکسان نیست .
ابتدا میخواستند رفاقت را بهم بزنند اما دیگه دیر شده بود.
آنها بهم عادت کرده بودند و طاقت دوری همدیگه را نداشتند ، حتی...
✅ خدا چه می کند!!!!
سلطان به وزیر گفت ۳ سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.
سوال اول: خدا چه میخورد؟
سوال دوم: خدا چه میپوشد؟
سوال سوم: خدا چه کار میکند؟
وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود.
غلامی دانا و زیرک داشت.
وزیر به غلام گفت سلطان ۳ سوال کرده اگر جواب ندهم برکنا...
✅ نا امیدی گناه است🌷
💫 پادشاه به نجارش گفت :
فردا اعدامت میکنم
نجار آن شب نتوانست بخوابد ...
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب ...
' پروردگارت يگانه است و درهای گشا يش بسيار '
کلام همسرش آرامشی بر دلش ايجاد کرد و چشمانش سنگين شد و خوا...
⚜️خوش اخلاقی در خانه
💠به بهانه مبعث خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله💠
🔸قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انما بعثت لأتمّم مکارم الاخلاق.
مبعوث شده ‏ام تا اخلاق کریمه و فضائل انسانى را اتمام و اکمال نمایم.
📚بحار الأنوار،جلد ‏۶۸ ،صفحه۳۸۲
📙داستانک :
عموما جریان سعد بن معاذ را می دانیم ک...
✍️داستان_کوتاه
👌عشق و نفرت
زن و شوهر جوانی که تازه ازدواج کرده بودند برای تبرک و گرفتن نصیحتی از پیر دانا نزد او رفتند.پیرمرد دانا به حرمت زوج جوان از جا برخاست و آنها را کنار خود نشاند او از مرد پرسید: تو چقدر همسرت را دوست داری ؟
مرد جوان لبخندی زد و گفت: تا سرحد مرگ اورا می پرستم! و تا ابد هم...
✍️كوتاه ترین داستان فلسفی دنیا
برنده جایزه داستان كوتاه نیویورك تایمز
جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند
اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد
جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟
زاهد گفت: مال تو کجاست؟
جهانگرد گفت: من ...
🌹اهمیت نماز🌹
قال امير المومنين عليه السلام:
لَا يَخْرُجِ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ
انسان نبايد به سفري برود كه ترس آن دارد به دين يا نمازش لطمه وارد شود [وسائل الشيعه جلد 11 صفحه 344]
يكي از مسائلي كه انسان بايد هنگام تفريح يا مسافرت مد نظر داشته باشد ، محو بود...
⚪️ به همت انجمن ایرا‌ن‌شناسی ترکیه (ایرانولوژی) و با همكاري رايزني فرهنگي ايران در آنكارا، چهارمین شماره از مجله «ایرانیات» در قطع وزیری و با تیراژ 1000 نسخه، منتشر شد.
⚪️ در این شماره مقالاتی با موضوع تولد علوی گری: بنیادهای اجتماعی و سیاسی صوفی گری قزلباش‌ها 1300- 1501 به قلم فوآد دوندار، درخشانت...
با تقدیم سلام و آرزوی روزهایی سرشار از موفقیت و بهروزی در سال یکهزار و سیصد و نود و هفت برای خانواده بزرگ مهرآیین 🌸🌸روزهای پرافتخار فرهنگی🌸🌸
در حالیکه قسمتهایی از رتبه های فرهنگیِ منطقه ی یک در روزهای پایانی اسفندماه از جمله مسابقات ادبی بصورت رسمی اعلام نشده بود؛ دبیرستان دو...
#داستانک🍃🌸
✨تشخیصِ انسان های خوب
شاگردی از استاد خود پرسید: خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟
💫استاد جواب داد: تو نمی‌توانی از روی سخنان یک فرد، تشخیص دهی که او یک انسان خوب است
حتی از ظاهر هیچ فردی نیز نمی‌توانی به این شناخت برسی
💫 اما می‌توانی از فضایی که در حضور آ...
#داستان_کوتاه_پند_آموز
☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘
🌺☘🌺•┈••✾◆🍃🌸🍃◆✾••┈•
☘🌺 @janat_o_roghiyeh
🌺 •┈••✾◆🍃🌸🍃◆✾••┈•
💛 داستان آموزنده 💛
💠روزی حضرت موسی ( علیه السلام ) در كوه طور ، به هنگام مناجات عرض كرد :
✨ای پروردگار جهانیان !
جواب آمد : لبیك!
✨سپس عرض كرد : ای پروردگار اطاعت كنندگان!
جواب آمد :‌لبی...
⭕️ نوروز ۹۷ و شرمساری من
#داستانک
یکی از اقوام ما از شهرستان فیروزکوه برای دیدار نوروزی قصد عزیمت به تهران را داشت و من برای استقبال از خانواده ایشان به پیشوازشان در انتهای بزرگراه حکیم و سه راهی سنگی رفتم
آنها رسیدند اما من مانده بودم از کدام ورودی شهر آنها را به منزل مان ببرم!!!؟؟؟
آخه پل کارو...
#داستان کوتاه پند آموز
💭 دختری یک تبلت خریده بود.
پدرش وقتی تبلت را دید پرسید:
وقتی آنرا خریدی اولین کاری که کردی چی بود؟
دختر گفت: روی صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و یک کاور هم برای جلدش خریدم.
💭 پدر: کسی مجبورت کرد اینکار را بکنی؟
دختر: نه!
پدر: به نظرت با این کارت به شرکت سازنده اش توهین ...