نتایج جستجو "زود رنج"

‌ #داستان کوتاه «آرزو»
✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨
خیلی دلش گرفته بود.این اواخر ؛اصلا دلش نمیخواست با کسی صحبت کند.از صبح تا شب؛یک گوشه مینشست و به یک نقطه نامعلوم خیره میشد.خسته بود؛ از این زندگی؛ از این همه گم بودن ...کوچک بودن و به چشم نیامدن...
با خودش گفت؛ اخر مرا چه به بزرگ شدن و سبز شدن!...🌱🌳
یک روز که ...
داستانک واقعی
ویولون زنی در ویرانه
در یکی از روزهای سرد ماه ژانویه و در یکی از محلات فقیرنشین در شهر واشنگتن ، صبح زود مثل هر روز ، مردم آن منطقه که اکثرا یا کارگر معدن بودند و یا صاحب مشاغل سیاه از خانه هایشان بیرون زدند تا یک روز پر از رنج و مشقت دیگر را آغاز کنند . زنان و مردانی که تفریح و لذت ...
س. شما آبادانی محسوب می‌شوید. آبادان چگونه در آثارتان متبلور می‌شود؟ صنعت نفت از چه وجهی تأثیر بیشتری بر شما داشته؟
ج. آبادان در سال‌های بیست‌وهشت و بیست‌ونه که من به خاطر می‌آورم، شهری بود که به شدت تحت‌تأثیر صنعت نفت قرار داشت. پالایشگاه آبادان حاکم مطلق شهر بود. وقتی صبح فیدوس پالایشگاه به صدا د...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
مروری بر زندگی کافکا
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
کافکا توسط دوستش ماکس برود با تئاتر و محافل ادبی آن زمان آلمان به خوبی آشنا بود و از سال ۱۹۱۰ به نوشتن یادداشت‌های خصوصی که اثری هم در شناخت شخصیت و زندگی او به‌شمار آمد پرداخت و تا پایان زندگی آن را ادامه داد که ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و در عین حال هراس از آن، کینهٔ به پدر و ماد...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس #کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فر...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
#کافکا _ را _بشناسیم
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت ک...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرانتس...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرانتس مردند و سه خواهر که در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها جان باختند.
پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و ج...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
‍ ‍ سوم ژوئن، درگذشت فرانتس کافکا، حقوق‌دان، مخترع و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم، و صاحب تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب
کافکا در سوم ژوئیه ۱۸۸۳ در یک خانواده‌ی یهودی ثروتمند در پراگ به دنیا آمد.
او بزرگ‌ترین فرزند خانواده بود و دو برادر کوچک‌تر داشت که قبل از شش‌سالگی فرا...
#داستانک
#دلنوشته
داستان من از زمان تولّدم شروع می‎شود. تنها فرزند خانواده بودم؛ بعد از درگذشت پدرم در همان دوران کودکی تأمین معاش به عهده مادرم بود؛ بیوه‎زنی که تمامی مسوولیت منزل بر شانه او قرار گرفت. می‏بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثراً گرسنه بودیم.و هیچ گاه غذا ...
#داستانک
📿دعای فرمانده
در یکی از جنگها لشکریان اسلام قلعه ای را محاصره کردند تا با نیروی نظامی آنرا بگشایند و بر دشمن پیروز شوند، قلعه بسیار محکم بود و ایام محاصره به درازا کشید. با آنکه سربازان مسلمین در طول این مدت ، مجاهده بسیار کردند و رنج فراوان دیدند ولی به فتح قلعه موفق نشدند.
روحیه سرباز...
#ثور_و_اسد
قسمت ششم (داستانک ماهي‌خوار و خرچنگ)
آورده‌اند ماهی‌خواری بر لب آبی وطن ساخت و بقدر حاجت ماهی می‌گرفت و روزگار در نعمت می‌گذراند. چون پيری بدو راه يافت از شکار باز ماند. با خود گفت: دريغا عمر که گذشت و از وی جز تجربه چيزي ندارم. امروز كه در پيري از قوت بازمانده‌ام، بنای کار بر حيلت بايد ...
#ثور_و_اسد
قسمت ششم (داستانک ماهي‌خوار و خرچنگ)
آورده‌اند ماهی‌خواری بر لب آبی وطن ساخت و بقدر حاجت ماهی می‌گرفت و روزگار در نعمت می‌گذراند. چون پيری بدو راه يافت از شکار باز ماند. با خود گفت: دريغا عمر که گذشت و از وی جز تجربه چيزي ندارم. امروز كه در پيري از قوت بازمانده‌ام، بنای کار بر حيلت بايد ...
به نام بهترین دوستمان خداوند جهانیان
📖داستان کوتاه
بد قدم
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت.
مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و دستور داد تا او را حسابی بزنند.
اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است ...
#دلنوشته
#داستانک
با خودم در فکر فرو رفته بودم..
نمی دانستم از چه چیز، چه کس یا کجا بنویسم...
نمی دانستم در چه زمانیم احساس بودن در خلسه را می کردم.
به روبرو خیره شده بودم. حس می کردم در ماورای دنیای خود هستم. احساس معلق بودن....
یک دفعه وجودی را کنار خود حس کردم
تو کی هستی؟
_منم
_چه کسی؟
همان ...
📖داستان ڪوتاه
بد قدم
پادشاهی صبح زود برای شڪار بیرون رفت.
مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و دستور داد تا او را حسابی بزنند.
اتفاقاً شڪار خوبی داشت و حیوانات زیادی شڪار ڪرد و خوشحال بازگشت. یادش آمد ڪه آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت ڪرده است به همین خاطر تصمیم گرفت او را صدا ڪند ...
📖داستان کوتاه
بد قدم
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت.
مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و دستور داد تا او را حسابی بزنند.
اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت او را صدا کند ...
💕 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او ...
💕داستان کوتاه
پادشاهي صبح زود براي شکار بيرون رفت. مردي زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابي بزنند. اتفاقاً شکار خوبي داشت و حيوانات زيادي شکار کرد و خوشحال
بازگشت. يادش آمد که آن مرد فقير را بدون دليل اذيت کرده است به همين خاطر تصميم گرفت
او را صدا کند و از او عذ...
💕 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او ...
💕 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او ...
♦️هر شب ساعت 22 یک داستان زیبا
#داستانک 699
🔶رفتار مناسب
🔘 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذ...
داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او عذ...
#داستانک
چه کسی شوم است؟
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و دستور داد تا او را حسابی کتک بزنند.
اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال بازگشت.
یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت او را ...
💕 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او ...
💕 داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او ...
داستان کوتاه
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد، آن را به فال بد گرفت و
دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقاً شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است به همین خاطر تصمیم گرفت
او را صدا کند و از او عذ...