نتایج جستجو "دستیار"

نياز اضطراری كودكان ديده شدن است.
براي همين كودكان دست به كارهای عجيب، غريب ميزنند و حتی حاضرند كتك بخورند اما ديده شوند.
كودكان نامرئی تبديل به كودكانی خجالتی با حرمت نفس بسيار پايين ميشوند.
دستیار شخصی تربیت فرزندتان هستیم👇👇😊
اطلاعات بیشتر
داستانک
مکافات عمل
در بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم. روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌ داد که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم. دکتر گفت که اینبار من نظارت می کنم و شما عمل می کنید، به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: ب...
داستانک
مکافات عمل
در بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم. روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌ داد که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم. دکتر گفت که اینبار من نظارت می کنم و شما عمل می کنید، به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: ب...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ فاصله
نویسنده ؛ ریموند کارور
با صدای دلنشین استاد ؛ بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas
قصه شب
داستان کوتاه ؛ دان ... دان
نویسنده ؛ دنیس جانسون
با صدای دلنشین استاد ؛ بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
#فایل_pdf
#هرهفتە_یک_داستان_کوتاە
نام داستان: #لاشخور
نویسندە: #فرانتس_کافکا
مترجم: #سید_سعید_فیروز_آبادی
@asibshenasimahabad
قصه شب
داستان کوتاه ؛ قلب
نویسنده ؛ سلیا توروی
با صدای گرم استاد ؛ بهبروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
@arameshe_abi
داستانک جالب👌👌...
یک ايرانی در امریکا برای شغل دوم یک کلینیک باز می کند با یک تابلو به این مضمون:
'درمان بیماری شما با 50 دلار. در صورت عدم موفقیت 100 دلار پرداخت می شود.'
یک دکتر آمریکایی برای مسخره کردن او و کسب 100 دلار به آنجا می رود و می گوید: من حس ذائقه خود را از دست داده ام...
#فایل_pdf
#هرهفتە_یک_داستان_کوتاە
نام داستان: #زیر_چراغ_قرمز
از مجموعەی #خیمە_شب_بازی
نویسندە: #صادق_چوبک
@asibshenasimahabad
قصه شب
داستان کوتاه ؛ آدم مغرور
نویسنده ؛ آنتوان چخوف
با صدای گرم استاد ؛ بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
قصه شب
داستان کوتاه ، از روی پل
نویسنده ؛ هاینرش بل
با صدای ؛ امید زندگانی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
داستانک
مکافات عمل
در بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم. روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌ داد که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم. دکتر گفت که اینبار من نظارت می کنم و شما عمل می کنید، به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: ب...
قصه شب
داستان کوتاه آیدا نیست
نویسنده و خوانش سینا دادخواه
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
#هرهفتە_یک_داستان_کوتاە
#فایل_pdf
#داستان_کوتاە
نام داستان: #مرده_خورها
نویسندە: #صادق_هدایت
@asibshenasimahabad
‌ #داستان_کوتاه_فلسفى
@CE7EN
داستانی قدیمی وجود دارد:
وقتی خداوند دنیا را آفرید، عادت داشت که در همین دنیا و در میان بازار زندگی کند. ولی زندگیش روز به روز مشکل تر می شد زیرا مردم همیشه با شکایت ها و مشکلاتشان به سراغش می رفتند: همسر کسی بیمار است و فرزند کسی مرده است و دیگری بیکار است.... انواع ...
قصه شب
داستان کوتاه .... خردجال
نویسنده .... زنده یاد صادق هدایت
با صدای ... نرگس سوری
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
▫️ #داستانک
مزرعه داری بود که زمین های زراعی بزرگی داشت و به تنهایی نمی توانست کارهای مزرعه را انجام دهد.تصمیم گرفت برای استخدام یک دستیار اعلامیه ای بدهد چون محل مزرعه در منطقه ای بود که طوفان های زیادی در سال باعث خرابی مزارع و انبارها میشد افراد زیادی مایل به کار در انجا نبودند سرانجام روزی یک م...
▫️ #داستانک
مزرعه داری بود که زمین های زراعی بزرگی داشت و به تنهایی نمی توانست کارهای مزرعه را انجام دهد.تصمیم گرفت برای استخدام یک دستیار اعلامیه ای بدهد چون محل مزرعه در منطقه ای بود که طوفان های زیادی در سال باعث خرابی مزارع و انبارها میشد افراد زیادی مایل به کار در انجا نبودند سرانجام روزی یک م...
📎📖
#داستان_کوتاه_طنز
#کلینیک_ایرانی
یک ايراني در امریکا برای شغل دوم یک کلینیک باز می کند بایک تابلو به این مضمون:
'درمان بیماری شما با 50 دلار. در صورت عدم موفقیت 100 دلار💵 پرداخت می شود.'
یک دکتر آمریکایی برای مسخره کردن او و کسب 100 دلار به آنجا می رود و می گوید: من حس ذائقه خود را از دست ...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ آی دزد ... دزد زندگی ات کدام است ؟..
نویسنده ؛ ژان ماری لوکلزیو
با صدای گرم استاد ؛ بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
👌 داستان کوتاه پند آموز
💭شیخی بود که به شاگردانش عقیده می آموخت ، لااله الاالله یادشان می داد ، آنرا برایشان شرح می داد و بر اساس آن تربیتشان می کرد.
💭 روزی یکی از شاگردانش طوطی ای برای او هدیه آورد، زیرا شیخ پرورش پرندگان را بسیار دوست می داشت. شیخ همواره طوطی را محبت می کرد و او را در درسهایش حا...
📲 @FROSHGAHEGHOBA 🔻
#داستان کوتاه
یک مهندس به دلیل نیافتن شغل یک کلینیک باز می کند با یک تابلو به این مضمون: درمان بیماری شما با پنجاه دلار. در صورت عدم موفقیت صد دلار پرداخت می شود.' یک دکتر برای مسخره کردن او و کسب صد دلار به آنجا می رود و می گوید: من حس چشیدن خود را از دست داده ام. مهندس به د...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ شب موعود
نویسنده و گوینده ؛ فیروزه گلسرخی
📻 رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
قصه شب
داستان کوتاه .. کمد خالی
نویسنده ... هاینرش اشپوراز
با صدای دلنشین استاد بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
قصه شب
داستان کوتاه ؛ منشی تازه
نویسنده ؛ سلیا تروی
با صدای گرم استادبهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
💕 داستان کوتاه
#آمادگی
مزرعه داری بود که زمین های زراعی بزرگی داشت و به تنهایی نمی توانست کارهای مزرعه را انجام دهد. تصمیم گرفت برای استخدام یک دستیار اعلامیه ای بدهد چون محل مزرعه در منطقه ای بود که طوفان های زیادی در سال باعث خرابی مزارع و انبارها میشد افراد زیادی مایل به کار در انجا نبودند سر...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ ماهی قزل آلا
نویسنده ؛ افااولینشون
با صدای گرم استاد ؛ بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
قصه شب
داستان کوتاه ؛ روزهای من و اصفهان
نویسنده ؛ علی خدایی
با صدای ؛ علی خدایی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
🔘 داستان کوتاه
مزرعه داری بود که زمین های زراعی بزرگی داشت و به تنهایی نمی توانست کارهای مزرعه را انجام دهد.تصمیم گرفت برای استخدام یک دستیار اعلامیه ای بدهد چون محل مزرعه در منطقه ای بود که طوفان های زیادی در سال باعث خرابی مزارع و انبارها میشد افراد زیادی مایل به کار در انجا نبودند سرانجام روزی ی...
اگر زد تو هم بزن!
اين جمله، آسيب فراوانی به كودك خواهد زد و اين سوال پيش می آيد که اگر كسی كار بدی كرد من هم ميتوانم آنرا تكرار كنم؟
به علاوه او را در خطر آسيب فيزيكی قرار ميدهيد و به كودک خشم، مجازات و كينه ورزی را آموزش خواهد داد. با آموزش رفتار درست به فرزندمان، به او می آموزيم كه در رابطه با دي...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ چرا
نویسنده ؛ آلن اسپیس
با صدای گرم استاد بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
🔘 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالات...
قصه شب
داستان کوتاه پسر نانوا
نویسنده موریس پن
با صدای گرم استاد بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
🔘 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالات...
قصه شب
داستان کوتاه ... گلهای سرخ آخر پاییز
نویسنده ... گوپال باراتام
با صدای دلنشین استاد بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1
🍎🍃
💟 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو ب...
💟 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالات...
🍎🍃 @Dastanvpand
💟 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکت...
🔘 داستان کوتاه
توی بیمارستان فیروز آبادی دستیار دکتر مظفری بودم روزی از روزها دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان‌دادن که باید پایش را بعلت عفونت می بریدیم دکتر گفت که اینبار من نظارت میکنم و شما عمل میکنید
به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت: برو بالات...
قصه شب
داستان کوتاه ؛ سفر دور دنیای کمال
نویسنده ؛ راسیکن بوند
با صدای گرم استاد بهروز رضوی
📻رادیو بهبودی
@nafasbenafas1