نتایج جستجو "بخیل"

داستان کوتاه :
«به تو مربوط نیست»
واقعیتش بعد از کار در معدن، سخت‌ترین کار دنیا این است که سرت توی زندگی خودت باشد!
توی خانواده ی ما همه چیز به همه کس مربوط است!
ما عادت نداریم وقتی آدم‌ها یک جمله بِهِمان گفتند از توی همان جمله سوال بعدی را در نیاوریم. مغزمان شبیه دستگاه سوال‌ساز، مدام در حال پرسش...
#داستانک
تقاضای بخیل از مسکین
🔹 مسکینی نزد بخیلی رفت و از او حاجتی خواست.
بخیل گفت: اول تو حاجت مرا روا کن تا من هم حاجت تو را برآورم.
مسکین گفت: حاجت تو چیست؟
گفت: حاجتم این است که از من حاجتی نخواهی...
@ashegankarbala
#هر_شب_یک_داستان_کوتاه
** علم بهتر است یا ثروت؟**
جمعیت زیادی دور حضرت علی (ع) حلقه زده بودند...مرد اول: یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت علی(ع) در پاسخ گفت: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.
مرد دوم: اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توا...
داستان کوتاه
« نغمه»
قسمت پنجم
بد جوری کنجکاو شده بودم. منتظر بودم ببینم نغمه آیا عروسکش فرشته را دیده یا نه؟ وقتی مامان نرگس گفت میخوام برم اتاق عمو قاسم خوشحال شدم با مامان رفتم . نغمه با لپ ورم کرده نشسته بود گرسنش بود اما نمیتونست چیزی بخوره. مرتب بهانه میگرفت و از اینکه نمیتوانست فرشته را پی...
داستان کوتاه
« نغمه»
قسمت پنجم
بد جوری کنجکاو شده بودم. منتظر بودم ببینم نغمه آیا عروسکش فرشته را دیده یا نه؟ وقتی مامان نرگس گفت میخوام برم اتاق عمو قاسم خوشحال شدم با مامان رفتم . نغمه با لپ ورم کرده نشسته بود گرسنش بود اما نمیتونست چیزی بخوره. مرتب بهانه میگرفت و از اینکه نمیتوانست فرشته را پی...
#داستانک
درخت نخلی بالای خانه مرد فقیر عیالمندی قرار گرفته بود، صاحب نخل هنگامی که بالای درخت می رفت تا خرماها را بچیند، گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می افتاد، و کودکانش آن را برمی داشتند، آن مرد از نخل فرود می آمد و خرما را از دستشان می گرفت (و آنقدر بخیل و سنگدل بود که) اگر خرما را در دها...
#داستانک
درخت نخلی بالای خانه مرد فقیر عیالمندی قرار گرفته بود، صاحب نخل هنگامی که بالای درخت می رفت تا خرماها را بچیند، گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می افتاد، و کودکانش آن را برمی داشتند، آن مرد از نخل فرود می آمد و خرما را از دستشان می گرفت (و آنقدر بخیل و سنگدل بود که) اگر خرما را در دها...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
#داستانک
تقاضای بخیل از مسکین
مسکینی نزد بخیلی رفت و از او حاجتی خواست.
بخیل گفت : اول تو حاجت مرا روا کن تا من هم حاجت تو را برآورم.
مسکین گفت : حاجت تو چیست؟
گفت : حاجتم این است که از من حاجتی نخواهی ...
🌺🌺🌺
🆔 @officialmoshaversystem
#داستانک
گدائی به جمعی رسید که طعام می خوردند، گفت: سلام بر شما ای بخیلان
گفتند: ما را بخیل چرا گفتی؟
گفت: با تکه ای نان سخنم را تکذیب کنید .
« شیخ بهائی »
🌺🌺🌺
🆔 @officialmoshaversystem
داستانک ...
گدائی به جمعی رسید که طعام می خوردند، گفت: سلام بر شما ای بخیلان
گفتند: ما را بخیل چرا گفتی؟
گفت: با تکه ای نان سخنم را تکذیب کنید .
« شیخ بهائی »
@rozrayan6
داستانک ...
گدائی به جمعی رسید که طعام می خوردند، گفت: سلام بر شما ای بخیلان
گفتند: ما را بخیل چرا گفتی؟
گفت: با تکه ای نان سخنم را تکذیب کنید .
« شیخ بهائی »
@cafe_technology
🔹 داستان کوتاه
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام که تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت: من نذر کوران کرده ام.
فقیر گفت:
کور حقیقی من هستم، زیرا اگر بینا می بودم، از در خانه خداوند به در خانه کسی چون تو نمی آمدم ...
🔸 با خدا باش و پادش...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🆔 @hayss 💯
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
🔳🔳 تقاضای بخیل از مسکین
مسکینی نزد بخیلی رفت و از او حاجتی خواست.
بخیل گفت: اول تو حاجت مرا روا کن تا من هم حاجت تو را برآورم.
مسکین گفت: حاجت تو چیست؟
گفت: حاجتم این است که از من حاجتی نخواهی.
⬅️داستانک
اطلاعات بیشتر
170
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
حدیث گناه بخیل
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
منبع
بحار الانوا...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
💠حدیث گناه بخیل💠
امام صادق(عليه السّلام)فرمودند
حَسْبُ البَخيلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أيْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطيِّه.
براي گنهکار بودن بخيل همين بس كه به پروردگارش بدگمان است، كسي كه به جايگزيني انفاق و بخشش از طرف خداوند يقين داشته باشد، نيكو بخشش مي‌كند
📚📚 منبع
بحار ال...
#داستانک
#تلنگر
مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی می کنند به صید خرچنگ آبی مشغولند. آنها خرچنگ هایی را که صید می کنند در سبد می اندازند. اگر فقط یک خرچنگ در سبد باشد، روی سبد درپوش می گذارند؛ اما وقتی چند خرچنگ صید کرده باشند، هرگز درپوش سبد را نمی گذارند. چون هرکدام از خرچنگ ها برای بیرون آمدن...
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
@mefod51
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
@sabzevar31
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
🆔 @beytolhasan12...
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
@zaferanesargol
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
@faniyazd 🌸
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
@hoseinabadsadat⚪️
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃...
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
@arakyha
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
@kokeasheghane
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
@sardarshahidamiritabar🇮🇷
🍃🌺🍃🌺🍃...
#داستانڪ 🍃🌺
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
🆔 @tayemeh
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

داستانڪ
فقیری به در خانه بخیلی آمد گفت: شنیده ام ڪه تو بخشی از مال خود را نذر نیازمندان ڪرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.
بخیل گفت:
من نذر ڪوران ڪرده ام.
فقیر گفت:
ڪور حقیقی من هستم،
زیرا اگر بینا بودم، از در خانه خداوند به در خانه ڪسی چون تو نمی آمدم
❤️ @ranginkmun❤️