نتایج جستجو "آمریکا"

8⃣8⃣1⃣
کوتاه ترین داستان شش کلمه ای دنیا:
«برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده»؛ این نوشته، فقط یک جمله نیست بلکه کوتاه ترین داستان شش کلمه ای دنیا؛ نوشته «ارنست هِمینگوی» است که آن را برای مسابقه داستان کوتاه نوشته است و برنده مسابقه نیز شده است! ارنِست میلر هِمینگوی (درگذشت 1961) از نویسندگان برج...
داستان ملت ایران و امریکا داستان حاج اسماعیل مظفری و نصیب الله هست .
میگن یه روزی گرگ زد به گله حاج اسماعیل
حاج اسماعیل فریاد کنان از مردم کمک خواست مردم رسیدند افتادن دنبال گرگها .
در این بین یک فردی بنام نصیب الله که توان جسمی و فکری کمتری داشت و نمیتونست دنبال گرگ بره کاردی برداشت که گوسفن...
داستان کوتاه ، مسیر زندگی👇👇👇
هشت سال پیش یک همکار آمریکایی جوان داشتم که اسمش هانتر بود. همان شکارچی. بیشتر از دو متر قد داشت و از هیچ دری بدون تعظیم کردن نمی‌توانست رد شود. دو سال با هم کار کردیم. یک روز صبح یکهو نامه‌ی استعفایش را گذاشت روی میز رئیس و گفت از فردا نمی‌آید سرکار. خلاص. آن هم وسط ر...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
پرچم فعلی کشور آمریکا توسط نوجوان 15 ساله‌ای طراحی شده بود که به عنوان پروژه مدرسه آن را طراحی کرده بود و جالب اینکه برای این پروژه نمره متوسط دریافت کرد!
#داستانک
‌‌╭┅───────┅╮
🦋 @dastanakema 🦋
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
🍁🍃🍂🍃🍁

#قلب_رازگو
یا قلب افشاگر داستان کوتاهی از نویسنده‌ی مشهور آمریکایی، “ادگار آلن پو” است.
قلب رازگو به عنوان یک اثر کلاسیک در سبک ادبیات گوتیک و یکی از معروفترین داستان‌های کوتاه ادگار آلن پو شناخته می‌شود.
“ادگار آلن پو” ( ۱۸۴۹-۱۸۰۹) نویسنده، منتقد ادبی و شاعر بود که او را از بنیان گذاران...

#قلب_رازگو
یا قلب افشاگر داستان کوتاهی از نویسنده‌ی مشهور آمریکایی، “ادگار آلن پو” است.
قلب رازگو به عنوان یک اثر کلاسیک در سبک ادبیات گوتیک و یکی از معروفترین داستان‌های کوتاه ادگار آلن پو شناخته می‌شود.
“ادگار آلن پو” ( ۱۸۴۹-۱۸۰۹) نویسنده، منتقد ادبی و شاعر بود که او را از بنیان گذاران “جنبش...

#قلب_رازگو
یا قلب افشاگر داستان کوتاهی از نویسنده‌ی مشهور آمریکایی، “ادگار آلن پو” است.
قلب رازگو به عنوان یک اثر کلاسیک در سبک ادبیات گوتیک و یکی از معروفترین داستان‌های کوتاه ادگار آلن پو شناخته می‌شود.
“ادگار آلن پو” ( ۱۸۴۹-۱۸۰۹) نویسنده، منتقد ادبی و شاعر بود که او را از بنیان گذاران “جنبش...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
#داستانک 🌷🌷🌷
⁉️به نظرت امام زمان با چه معیاری سرباز انتخاب میکنه؟!؟!
گنده‌لات تهران بود...
🍃بعضی از قماربازهای بزرگ تهران و کاباره ها استخدامش می‌کردند.
گنده لات تهران بود و توی مشروب‌فروشی کار می‌کرد.
هیکل بزرگی داشت و همه ازش حساب می‌بردن. می‌شد بادیگارد قماربازها...
ولی میوندار هیات مونده بود....
💠 #غلام_سیاه_امام_حسین(ع)✨
🔸تو #آمریکا مراسم روضه بود ...
شب اول یه #سیاه_پوست هم اومد مراسم ...
🔹براش ی مترجم گذاشتیم ...
شبای بعد همین جور هی تعداد سیاه پوست ها زیاد میشد تا مجبور شدیم
یه جای دیگه رو هم برا مراسم بگیریم
🔸شب آخر 150 تا سیاه پوست گفتن که میخوان #شیعه بشن!
🔹پرسیدم برا چی می...
🗓
#تقویم_تاریخ
«من یک عاشقم و چیزی که باید به آن عشق بورزم را پیدا نکردم، این نکته خیلی مهمی ست اگر به اندازه کافی بدانی که به چه معناست. این نابودیِ مرا قطعی میکند، می‌بینی. آدم‌های انگشت‌شماری هستند که درکش می‌کنند.» شروود اندرسون
۱۳ سپتامبر ۱۸۷۶ - ۸ مارس ۱۹۴۱
#یک_کتاب
اندرسن از نویسندگان ع...
🗓
#تقویم_تاریخ
«من یک عاشقم و چیزی که باید به آن عشق بورزم را پیدا نکردم، این نکته خیلی مهمی ست اگر به اندازه کافی بدانی که به چه معناست. این نابودیِ مرا قطعی میکند، می‌بینی. آدم‌های انگشت‌شماری هستند که درکش می‌کنند.» شروود اندرسون
۱۳ سپتامبر ۱۸۷۶ - ۸ مارس ۱۹۴۱
#یک_کتاب
اندرسن از نویسندگان ع...
#زادروز شروود اندرسن ( ۱۳ سپتامبر ۱۸۷۶ - ۸ مارس ۱۹۴۱) از نویسندگان برجستهٔ آمریکایی.
وی از نویسندگان عصر طلایی داستان کوتاه در آمریکا به‌شمار می‌رود.
#تقویم_ادبی
@naghme_doost
* #نگاه_خبری * .
.
.
.
#شروداندرسون (#زاده ۱۳ سپتامبر ۱۸۷۶) از نویسندگان برجستهٔ آمریکایی است. وی از #نویسندگان عصر طلایی داستان کوتاه در آمریکا به شمار می‌رود. وی را پدر داستان‌نویسی مدرن آمریکا می‌دانند.
داستان‌های اندرسون روایت زندگی طبقه متوسط جامعه آمریکا و به ویژه آدم‌های حاشیه اجتماع ...
💕 داستان کوتاه
'جورج واشنگتن،' نخستین رئیس­ جمهوری ایالات متحده آمریکا، یک روز در حالی که سوار اسب بود، از خیابانی می­گذشت.
در گوشه خیابان، سه 'رفتگر' با زحمت زیاد سعی می­کردند تیری بزرگ را بلند کنند، اما به علت سنگینی، قادر به انجام آن کار نبودند.
مردی دیگر در حالی که دست­ های خود را به کمر زد...
👤ا. هنری ( نام مستعار نویسندۀ آمریکایی ویلیام سیدنی پورتر) است.داستان‌های کوتاه اُ. هنری به دلیل لطافت طبع، بازی با کلمات، شخصیت‌پردازی شورانگیز و پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. این نویسنده در طول عمر خود بیش از ۴۰۰ داستان کوتاه نوشت. امروزه جایزه‌ای نیز به نام او وجود دارد.
وی در ادبیات...
⭕️تقویم تاریخ
امروز، ۲۰ شهریور، ۱۱ سپتامبر
(صفحه یکم)
✈️💥 حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱:
به مجموع چهار عملیات تروریستی هواپیماربایی به عنوان بزرگترین عملیات تروریستی درون خاک آمریکا و مشهور شده با نام 9/11 (ناین ایلون) در روز یازدهم سپتامبر و کوبیدن دو فروند آنها به دو ساختمان برج‌های تجارت جهانی ...
🚨 توجه 🚨توجه 🚨توجه
🔶محورها و موضوعات چهارمین دوره جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به شرح ذیل اعلام می گردد:
1⃣ ادبیات(شعر کلاسیک،شعرنو، داستان کوتاه) با موضوعات:
🔺عدالتخواهی دانشجویی
🔺آسیبهای اجتماعی
🔺مشکلات صنفی دانشجویی
🔺تحریم های امریکا
🔺موضوع آزاد
🔸بخش ویژه:
🔹حمایت از تولید ملی و ک...
⭕️تقویم تاریخ
امروز، ۲۰ شهریور، ۱۱ سپتامبر
(صفحه یکم)
✈️💥 حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱:
به مجموع چهار عملیات تروریستی هواپیماربایی به عنوان بزرگترین عملیات تروریستی درون خاک آمریکا و مشهور شده با نام 9/11 (ناین ایلون) در روز یازدهم سپتامبر و کوبیدن دو فروند آنها به دو ساختمان برج‌های تجارت جهانی ...
⭕️تقویم تاریخ
امروز، ۲۰ شهریور، ۱۱ سپتامبر
(صفحه یکم)
✈️💥 حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱:
به مجموع چهار عملیات تروریستی هواپیماربایی به عنوان بزرگترین عملیات تروریستی درون خاک آمریکا و مشهور شده با نام 9/11 (ناین ایلون) در روز یازدهم سپتامبر و کوبیدن دو فروند آنها به دو ساختمان برج‌های تجارت جهانی ...
📖داستانک 📖
🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗
سرهنگ ساندرس یک روز در منزل نشسته بود که در این میان نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ این ماه برایم یک دوچرخه می خری؟
او نوه اش را خیلی دوست می داشت، گفت: حتماً عزیزم. حساب کرد ماهی ۵۰۰ دلار حقوق بازنشستگی میگیرد و حتی در مخارج خانه هم می ماند. شروع کرد به خواندن کتاب های موفقیت....
⭕️تقویم تاریخ
امروز، ۲۰ شهریور، ۱۱ سپتامبر
(صفحه یکم)
✈️💥 حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱:
به مجموع چهار عملیات تروریستی هواپیماربایی به عنوان بزرگترین عملیات تروریستی درون خاک آمریکا و مشهور شده با نام 9/11 (ناین ایلون) در روز یازدهم سپتامبر و کوبیدن دو فروند آنها به دو ساختمان برج‌های تجارت جهانی ...
💕 داستان کوتاه
'جورج واشنگتن،' نخستین رئیس­ جمهوری ایالات متحده آمریکا، یک روز در حالی که سوار اسب بود، از خیابانی می­گذشت.
در گوشه خیابان، سه 'رفتگر' با زحمت زیاد سعی می­کردند تیری بزرگ را بلند کنند، اما به علت سنگینی، قادر به انجام آن کار نبودند.
مردی دیگر در حالی که دست­ های خود را به کمر زد...
انیمیشن «رویای آمریکایی»
طی دهه‌های اخیر بحران‌های اقتصادی متعددی در آمریکا و غرب به وقوع پیوسته است که همه آنها مستقیما به بخش مالی و نظام بانکداری این کشورها مربوط می‌شوند. انیمیشن «رویای آمریکایی» در قالب یک داستان کوتاه طنز به توضیح و تبیین مکانیزم سیستم بانکی آمریکا می‌پردازد و با روایتی ساده ...
انیمیشن «رویای آمریکایی»
طی دهه‌های اخیر بحران‌های اقتصادی متعددی در آمریکا و غرب به وقوع پیوسته است که همه آنها مستقیما به بخش مالی و نظام بانکداری این کشورها مربوط می‌شوند. انیمیشن «رویای آمریکایی» در قالب یک داستان کوتاه طنز به توضیح و تبیین مکانیزم سیستم بانکی آمریکا می‌پردازد و با روایتی ساده ...
🚨 توجه 🚨توجه 🚨توجه
🔶محورها و موضوعات سومین دوره جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به شرح ذیل اعلام می گردد:
1⃣ ادبیات(شعر کلاسیک،شعرنو، داستان کوتاه) با موضوعات:
🔺عدالتخواهی دانشجویی
🔺آسیبهای اجتماعی
🔺مشکلات صنفی دانشجویی
🔺تحریم های امریکا
🔸بخش ویژه:
🔹حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی
🔹چه...
🚨 توجه 🚨توجه 🚨توجه
🔶محورها و موضوعات سومین دوره جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به شرح ذیل اعلام می گردد:
1⃣ ادبیات(شعر کلاسیک،شعرنو، داستان کوتاه) با موضوعات:
🔺عدالتخواهی دانشجویی
🔺آسیبهای اجتماعی
🔺مشکلات صنفی دانشجویی
🔺تحریم های امریکا
🔸بخش ویژه:
🔹حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی
🔹چه...
🚨 توجه 🚨توجه 🚨توجه
🔶محورها و موضوعات سومین دوره جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به شرح ذیل اعلام می گردد:
1⃣ ادبیات(شعر کلاسیک،شعرنو، داستان کوتاه) با موضوعات:
🔺عدالتخواهی دانشجویی
🔺آسیبهای اجتماعی
🔺مشکلات صنفی دانشجویی
🔺تحریم های امریکا
🔸بخش ویژه:
🔹حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی
🔹چه...